Μια Βόλτα στο Καλοχώρι

20 Μαΐου 2013 // Φωτογραφίες

Μεσημέρι Σαββάτου, ζέστη, ήλιος και βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μετά από αρκετά χρόνια που είχα να πάω εκεί διαπίστωσα ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει αλλά η αίσθηση που μου προκαλεί το τοπίο παραμένει σχεδόν η ίδια.

Μια Βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Φωτογραφία: Photoglobe/Βασιλική ΕλευθερίουΜια Βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Φωτογραφία: Photoglobe/Βασιλική ΕλευθερίουΜια Βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Φωτογραφία: Photoglobe/Βασιλική ΕλευθερίουΜια Βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Φωτογραφία: Photoglobe/Βασιλική ΕλευθερίουΜια Βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Φωτογραφία: Photoglobe/Βασιλική ΕλευθερίουΜια Βόλτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Φωτογραφία: Photoglobe/Βασιλική Ελευθερίου